Kiinalaisen lääketieteen vastaanotolla edistetään terveyttä erilaisin hoitomenetelmin. Näistä tunnetuin lienee akupunktuuri, jossa ohuilla neuloilla stimuloidaan kehon akupisteitä. Hoidoilla pyritään vaikuttamaan sekä oireisiin että vaivojen alkusyyhyn samanaikaisesti. Vastaanotolla voidaan käyttää myös kiinalaista ravintoterapiaa, yrttilääketiedettä, akupisteiden lämmittämistä eli moksibuutiota ja kuivakuppausta.

Vaivoja ja sairauksia, joita hoidetaan akupunktion ja kiinalaisen lääketieteen keinoin:

 • Kivut, jännitystilat ja turvotukset
 • Hengitystievaivat ja flunssat
 • Päänsäryt ja migreenit
 • Unettomuus, väsymys, masennus
 • Hormonaaliset vaivat
 • Ruoansulatushäiriöt
 • Tulehdukset ja allergiat
 • Verenkierrolliset vaivat

Vastaanoton yhteystiedot

Denis Vinokur

Kiinalaisen lääketieteen asiantuntija

Kalevankatu 26 A 6, Helsinki

de@akupunktio.nu

040 72 42 622

Ravinto

Kiinalaisessa ravintoterapiassa ruokaa ajatellaan lääkkeenä. Jokaisella ruoka-aineella on oma terapeuttinen, terveyttä tukeva merkityksensä. Ei ole olemassa mitään perusruokavaliota, joka sopisi parhaiten kaikille, sillä kehotyyppimme ja aineenvaihduntamme ovat hyvin erilaisia. Myös työ, lepo, harrastukset ja ympäröivä ilmasto määrittävät osaltaan, mikä ravinto ja miten valmistettuna olisi sopivaa elimistöllemme.

Vastaanotolla ravintosuositukset liitetään muiden hoitojen yhteyteen tarpeen vaatiessa. Perinteisten kiinalaisten oppien mukaan määritetään elimistölle sopiva, tasapainottava ruokavalio.

Lasersähköakupunktio

Lasersähköakupunktio on perinteisestä akupunktiosta viime vuosikymmeninä kehitetty hoitomuoto, jossa neulojen sijaan käytetään pehmytlaseria (5mW) ja matalataajuista sähkövirtaa. Sillä hoidetaan samanlaisia vaivoja kuin perinteisellä akupunktiolla. Hoito sopii hyvin lapsille ja neulaherkille.

Laservalon aallonpituus on (632-650 nm) on punaista valoa, jonka välillisiä vaikutuksia lukuisten eri tutkimusten mukaan ovat:

 • Solujen aineenvaihdunnan ja toiminnan säätely
 • Korjaavien prosessien stimulaatio
 • Anti-inflammatorinen toiminta
 • Hiusverenkierron aktivointi ja kudosten verensaannin paraneminen
 • Analgeettinen vaikutus
 • Vastustuskyvyn kasvu
 • Veren hapenmäärän nousu

Teokset

Kirjassa Tuli, maa, vesi käsitellään perinteisen ajattelun mukaista viittä elementtityyppiä, jotka ilmentävät ihmisen ominaisuuksia ja tapaa olla maailmassa. Kirjassa vanhaa filosofista oppia Denis Vinokur katsoo nykypäivän näkökulmasta. Teos auttaa käsittämään, kuinka stressi vaikuttaa eri tavoin eri ihmisiin, mikä edistää yksilöllistä hyvinvointia ja millainen ruokavalio itse kullekin sopii. Mukana on myös hengitys- ja meditaatioharjoituksia.

http://www.gummerus.fi/fi/kirja/9789512098200/tuli-maa-vesi

Terveyden kiinalainen käsikirja kertoo selkeästi kiinalaisen lääketieteen perusteista ja soveltamisesta jokapäiväisessä elämässä. Denis Vinokur on poiminut akupainannan, perinteisen kiinalaisen ravintoterapian ja vanhojen terveyttä edistävien harjoitusten niitä osia, joita voi helposti käyttää itsehoidossa.

Kirjassa käydään läpi yleisimmät kiinalaisen ravintoterapian ruoka-aineet ja yrtit, joita käytetään Suomessa. Tarkkojen akupistekarttojen avulla akupainannan käyttö on selkeää. Hengitys- ja meditaatioharjoituksilla puolestaan vahvistetaan kehoa ja mieltä.

(linkki)

Luennot

Denis Vinokur luennoi ja kouluttaa teemoista kiinalainen lääketiede, stressinhallinta,  erilaiset itsehoitomenetelmät, ravinnon yksilöllinen soveltaminen, meditaatio ja kiinalaiset terveysharjoitteet. Luentojen sisältö voidaan muokata sopivaksi eri tilaisuuksiin.